การตลาดออนไลน์
เว็บหนังออนไลน์ พากไทย การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่านอีเมล เพื่อส่งและกระจายข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ไปยังลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
การตลาดออนไลน์